Disclaimer

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de diensten van guideservice.amsterdam.

Dit beleid is geldig vanaf 1 januari 2021. Ik behoud het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen op guideservice.amsterdam.
guideservice.amsterdam is onderdeel van M Mende Guide Services, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33289028.
Alle informatie op guideservice.amsterdam is alleen bedoeld voor algemene informatie- en entertainmentdoeleinden.

Privacyverklaring

Ik zal u geen spam sturen en ik zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of uw persoonlijke gegevens met anderen delen.
Ik bewaar uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig of wettelijk verplicht is.

Gegevens verzamelen

Als u contact opneemt met guideservice.amsterdam, worden uw naam en e-mailadres (tijdelijk) opgeslagen. Ik gebruik deze gegevens alleen om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om uw boeking te bevestigen of om u de door u gevraagde informatie te bezorgen.

Cookie beleid

Ik gebruik geen tracking cookies.

Beoordelingen

Ik behoud het recht voor om alle recensies betreffende mijn diensten die u achterlaat op sociale media zoals (maar niet beperkt tot) Facebook en Instagram te publiceren op guideservice.amsterdam. Ik behoud ook het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving opmerkingen van tourdeelnemers op de website te verwijderen als ik ze ongepast of beledigend acht.

Copyrightbeleid

Deze website is gemaakt door Hans-Peter Harmsen, met behulp van een sjabloon van Templated.co uitgebracht onder Creative Commons. De foto's op de website zijn gemaakt door Monique Mende, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders vermeld, ben ik (Monique Mende) de wettelijke copyrighthouder van al het geschreven materiaal en de foto's op guideservice.amsterdam en mag dit materiaal niet worden gebruikt, herdrukt, (gedeeltelijk) gewijzigd of gepubliceerd zonder mijn schriftelijke toestemming.

Verantwoordelijkheid

Als gids ben ik verantwoordelijk voor het leveren van de diensten die op de website worden beschreven, behalve voor zover deze diensten geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden geleverd door omstandigheden die buiten mijn macht liggen. In dergelijke gevallen zal ik mijn uiterste best doen om alternatieve diensten aan te bieden en zal er geen restitutie worden verleend op voorwaarde dat de alternatieven vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke diensten die bij de rondleiding zijn inbegrepen.
Ik ben niet verantwoordelijk voor enig letsel, verlies, schade, ongeval, vertraging, onregelmatigheid of kosten die voortvloeien uit stakingen, weersomstandigheden, ziekte, misdaad, oorlogsgeweld of terrorisme, overheidsbeperkingen of -voorschriften of uit enige handeling of nalatigheid van de kant van elk individu of bedrijf dat vervoer of andere diensten levert aan de tourdeelnemers; noch zal ik verantwoordelijk zijn voor enig letsel, overlijden, schade, verlies of vertraging in enig transportmiddel of als gevolg van een gebeurtenis die buiten mijn feitelijke controle valt.

Annuleringen

In het geval van annulering van de tour door mij, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot een volledige terugbetaling van alle door de deelnemers betaalde bedragen.
Bij annulering door de deelnemer(s) bereken ik de volgende annuleringskosten:
Annulering tot 7 dagen 0%. Annuleringen tot 48 uur 50%. Annuleringen binnen 48 uur 100%. Eventuele terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen. Eventuele bankkosten zijn voor de deelnemer.

Door deel te nemen aan de tour erkent u de bovenstaande algemene voorwaarden en gaat ermee akkoord.